You might also like:

Blog Image

Thailand Crypto Tax Guide 2024

Tax Filings

Curious about crypto taxes in Thailand? Explore the comprehensive guide, from legalities to tracking transactions. Discover how to navigate the evolving tax landscape.

Blog Image

South Africa Crypto Tax Guide 2024

General

Wondering How to Navigate Crypto Taxes in South Africa? Read our detailed guide on South African Crypto Taxes!

Blog Image

Luxembourg Crypto Tax Guide 2024

Curious about crypto taxation in Luxembourg for 2023? Our guide covers everything you need to know about crypto taxation in Luxembourg.

Filöverföring av SRU-filer till Skatteverket

by
Reviewed by
min read
Last updated:

Deklarationsguide för filöverföring av SRU-filer.


Vid filöverföring av SRU-filer till Skatteverket är det de två följande filerna som ska överföras:


BLANKETTER.SRU

INFO.SRU


Du får inte döpa om filerna efter det att de har skapats. Då fungerar inte överföringen.

Filen BLANKETTER.SRU får inte vara större än 5 Mb.

Det första du bör göra är att välja taxeringsår för de åren du vill deklarera, det gör du här kryptos.io/tax-reports. Ladda sedan ner SRU-filerna som innehåller den information som du behöver för att deklarera.

För att ladda ner filerna går du till Reports och väljer k4 SRU Forms och klickar sedan på "DOWNLOAD REPORT"

När filerna är nedladdade kommer innehållet att se ut så här

Lägg märke till att i filen BLANKETTER är det mer information, det är den samma informationen som finns i k4-blanketten avsnitt D fast här i SRU-kod.

Det du måste göra nu i BLANKETTER och INFO-filerna är att skriva in din personliga information:

BLANKETTER.sru

På filraden #IDENTITET skriver du in ditt personnummer (12 siffror).

På filraden #NAMN skriver du in ditt namn.

INFO.sru

På filraden #ORGNR skriver du in ditt personnummer (12 siffror).

På filraden #NAMN skriver du in ditt namn.

På filraden #POSTNR skriver du in ditt postnummer.

På filraden #POSTORT skriver du in din postort.

När filerna är nedladdade loggar du in på Skatteverket och går vidare till "Inkomstdeklaration".

Välj sedan "Överföra filer".Välj SRU-filerna: "blanketter" och "info". Klicka på "Lägg till" och sedan på "Överför >>".

När överföringen av filerna är färdig kommer det se ut så här (observera att detta är en testfil).

Du kan även göra denna filöverföring när du deklarerar "Inkomstdeklarationen".

När du är inne på "Inkomstdeklaration 1" ska du välja "Bilagor"


Lägg sedan till bilagan "Försäljning av värdepapper m.m. (K4)" och välj "Importera"

Istället för att skriva in alla skattepliktiga händelser var för sig, överför du SRU-filerna som innehåller all nödvändig information.

För mer information klicka här -> Information om SRU

Ansvarsfriskrivning

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptos.io.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by

Reviewed by