You might also like:

Blog Image

Thailand Crypto Tax Guide 2024

Tax Filings

Curious about crypto taxes in Thailand? Explore the comprehensive guide, from legalities to tracking transactions. Discover how to navigate the evolving tax landscape.

Blog Image

South Africa Crypto Tax Guide 2024

General

Wondering How to Navigate Crypto Taxes in South Africa? Read our detailed guide on South African Crypto Taxes!

Blog Image

Luxembourg Crypto Tax Guide 2024

Curious about crypto taxation in Luxembourg for 2023? Our guide covers everything you need to know about crypto taxation in Luxembourg.

Danmark Kryptos Guide 2024

by
Pratibha Tiwari
Reviewed by
Deepak Pareek
min read
Last updated:

Kryptoinvestering er sjovt, men kryptoser er ikke. Faktisk aner de fleste danskere ikke, hvordan kryptogevinster beskattes, og det skyldes, at retningslinjerne omkring kryptobeskatning i Danmark er forholdsvis nye og stadig under udvikling. Derfor har vi sammensat denne omfattende guide om kryptobeskatning i Danmark, for at hjælpe dig med at holde trit med de nye og eksisterende retningslinjer udstedt af Skattestyrelsen.

Når du er i den anden ende af denne skattevejledning, har du alt, hvad du behøver at vide om kryptobeskatning i Danmark. Bemærk, at denne vejledning løbende vil blive opdateret i takt med, at skattemyndighederne udsteder nye retningslinjer. Så sørg for kontinuerligt at vende tilbage til denne guide for at holde dig opdateret.

Lad os så komme i gang med guiden…

Kryptogevinstskat

Skattestyrelsen betragter ikke krypto som en fiat-valuta, men som en form for personligt aktiv i skattemæssig henseende. Og personlige aktiver beskattes kun i Danmark under to specifikke omstændigheder:

 1. Hvis aktiverne er knyttet til din virksomhed.
 2. Hvis det betragtes som et spekulativt aktiv.

Men hvis du tror, at du kan unddrage dig kryptobeskatning blot ved at holde dine aktiver, kan du blive ubehageligt overrasket - de danske skattemyndigheder betragter dine beholdninger som spekulative og dermed skattepligtige. Bemærk, at selvom din oprindelige intention ikke var at holde kryptoaktiver til spekulative formål, kan sandsynligheden for profit ikke elimineres fra billedet. Overvej dette eksempel om at holde Dogecoin for sjov skyld.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine aktiver er spekulative eller ikke-spekulative i de danske skattemyndigheders øjne, kan du få din beholdning revideret af dem ved at klikke her. De danske skattemyndigheder skelner mellem Bitcoin, altcoins og stablecoins.

Hvis du har foretaget transaktioner med Bitcoin og altcoins vil du med sandsynlighed være forpligtet til at betale indkomstskat. Hvis du derimod har handlet og investeret i stablecoins, vil gevinsterne, hvis nogen, blive betragtet som en kapitalgevinst og vil blive beskattet i henhold til kryptogevinstskatten.

Skat af kursgevinster i Danmark

Danmark har ikke separate skattesatser for kortsigtede og langsigtede kursgevinster. Der opkræves en fast skattesats på 42% på alle dine gevinster.

Kryptotab

Kryptotab er en kompliceret brik i det danske kryptosepuslespil. I udgangspunktet kan du ikke modregne tab med dine gevinster, men der er visse omstændigheder, hvorunder du kan.

Hvis du, i løbet af et regnskabsår, har haft både tab og gevinst på handel med det samme aktiv, kan du modregne tabet, såfremt du ikke har købt nye aktiver mellem disse transaktioner.

Et eksempel: Du har købt 20 ETH-tokens og derefter solgt 5 tokens over to handler inden for et regnskabsår. Det ene salg gav overskud og det andet resulterede i et tab. I dette tilfælde kan du modregne dit tab, såfremt du ikke køber flere ETH-tokens senere. Gør du det, kan du ikke trække dine tab fra dine gevinster.

Det er også vigtigt at bemærke, at du ikke kan modregne tab i handel med én token med gevinster fra en anden token.

Tabt eller stjålet krypto

Ifølge Skattestyrelsens kendelse i SKM2018.104.SR udgør tab af adgang til kryptovaluta ikke en afhændelsesbegivenhed, og er derfor ikke fradragsberettiget. Såfremt, du kan dokumentere det permanente tab af adgang til din kryptovaluta, kan du anmode om et bindende svar der gør tabet fradragsberettiget som et særligt tilfælde.

Du kan dog få brug for assistance fra skatteeksperter og juridiske konsulenter for at gøre den bindende sag stærk nok til at blive behandlet af skattemyndighederne

Sådan beregnes kryptogevinster og -tab

Det første skridt mod at beregne dine gevinster eller tab er at beregne omkostningsgrundlaget for hvert aktiv i din portefølje. Dit omkostningsgrundlag er den pris, du betalte for at erhverve et bestemt aktiv, inklusive eventuelle gebyrer, såsom gasomkostninger (gebyr for at gennemføre en transaktion på en blockchan) og transaktionsgebyrer.

Når du har fundet ud af det, kan du blot trække dit omkostningsgrundlag fra aktivets bortskaffelsesbeløb (salg). Hvis du har opnået en gevinst på handel med et aktiv, skal du betale en flad indkomstskat af gevinsten. Hvis du derimod har underskud på handel med et aktiv, behøver du ikke betale nogen skat, men du kan modregne disse tab i nogle af dine gevinster, hvis du opfylder visse kriterier som beskrevet i ovenstående afsnit.

Crypto Tax Breaks Denmark

De danske skattemyndigheder har ikke  offentliggjort specifikke skattelettelsesprogrammer for skatteydere, men der findes eksisterende love der giver dig mulighed for at reducere din skatteregning i nogen grad.

Personfradrag: I Danmark har hver enkelt skatteyder, der er 18 år eller derover, ret til et skattefrit personfradrag på 46.700 DKK. Er man gift, kan ubrugt personfradrag overføres mellem ægtefæller. Denne mekanisme sikrer, at berettigede skatteydere kan maksimere deres skattefordele og optimere deres samlede skattepligt.

HODLing Crypto til ikke-spekulative formål: Under visse omstændigheder er det muligt at undgå beskatning af gevinster fra investeringer i kryptovaluta, såfremt investeringerne ikke anses for spekulative. For at afgøre, om dine investeringer falder ind under denne kategori, kan du anmode om en individuel vurdering fra Skattestyrelsen. Denne tilgang giver mulighed for en retfærdig og personlig vurdering af kryptoinvesteringer, hvilket kan resultere i skattebesparelser for kvalificerede investorer.

Kryptovaluta som gave: Ifølge præcedens fra en tidligere dom SKM2019.78.SR,  kan kryptovalua som gave være helt skattefrit, såfremt de er ikke-spekulative og har lav værdi. Du skal dog muligvis betale skat af gaven, hvis ikke den lever op til ovenstående kriterier. I 2022 er den skattefri grænse for gaver 69.500 kr., og for 2021 var den 68.700 kr. For gaver foræret til følgende personer:

 • Forældre
 • Plejebørn
 • Afkom til børn af afkom
 • Fælles beboer, der har boet hos dig i over 2 år
 • En efterlevende ægtefælle til et bortgået barn eller stedfar
 • Stedfar eller børnebørn

Crypto Cost Basis Metode Danmark

Skattemyndighederne anbefaler at bruge FIFO-regnskabsmetoden til at beregne dit omkostningsgrundlag. FIFO eller First-In-First-Out regnskabsmetoden indebærer, at den første token, du køber, er den første token, du sælger. Denne regnskabsmetode er fordelagtig, når du håndterer flere transaktioner på tværs af din portefølje af tokens.

Krypto indkomstskat Danmark

Ifølge de danske skattemyndigheder vil du, hvis du er involveret i transaktioner med kryptoaktiver, der resulterer i gevinster, være pligtig til at betale skat af gevinsten. Du skal enten betrale kapitalgevinstskat eller indkomstskat, afhængigt af arten af disse transaktioner.

Hvis du bruger Bitcoin og andre altcoins til investerings- eller handelsformål, vil enhver gevinst blive betragtet som indkomst af de danske skattemyndigheder og vil være underlagt love og regler angående indkomstskat. Det er kun, når du bruger stablecoin som et investeringsinstrument, at gevinsterne beskattes i henhold til love og regler angående kapitalgevinster.

Satser for Indkomstskat i Danmark

Personskattesatsen i Danmark udgøres af fire skatteklasser:

1 Bundskat

Den faste sats på 12,11 % bundskat i Danmark pålægges alle indkomstmodtagere med det forbehold, at den beregnes efter fradrag af deres godtgørelse og 8 % arbejdsmarkedsbidrag.

2 Topskat

Personer, der tjener over 552.500 kr. Om året i Danmark, pålægges topskatten, som er en ekstra afgift på 15 % af deres indkomst. Det er værd at bemærke, at denne skat beregnes efter indregning af arbejdsmarkedsbidrag.

3 Kommuneskat og Arbejdsmarkedsbidrag

I Danmark skal alle skatteydere betale arbejdsmarkedsbidrag og kommuneskat. Arbejdsmarkedsbdraget er fastsat til 8 % og kommuneskatten varierer med en gennemsnitssats på ca. 25 %. Selvom kryptoaktiver er fritaget for markedsafgiften på 8 %, er forståelsen af denne skat fortsat afgørende for at udtænke effektive skatteplanlægningstilgange.

Det er vigtigt at bemærke, at der i Danmark findes en regulering, der siger, at det samlede beløb af en persons bundskat, topskat og kommuneskat ikke må overstige 52,06 % af vedkommendes indkomst.

Beskatning af kryptotransaktioner

Generelt anses alle kryptovalutatransaktioner, der involverer udveksling af kryptovaluta til fiat-valuta eller andre aktiver, eller som genererer indkomst, for skattepligtige i Danmark. Nedenfor ses nogle af disse transaktioner:

 • Køb og salg af kryptovalutaer i spekulationsøjemed anses for skattepligtige i Danmark. Dette omfatter både kortsigtede og langsigtede handler.
 • Indkomst genereret fra kryptovaluta-minedrift (mining) anses også for skattepligtig. Hvis du modtager kryptovaluta som belønning for minedrift, vil værdien af den modtagne kryptovaluta blive beskattet som indkomst.
 • At ‘stake’ kryptovaluta involverer at holde kryptovaluta i en pung (wallet) for at understøtte netværket og derved modtage belønninger. Staking er også en skattepligtig transaktion i Danmark.
 • Hvis du modtager kryptovaluta som betaling for varer eller tjenester, vil værdien af den modtagne kryptovaluta blive beskattet som indkomst.
 • Hvis du modtager kryptovaluta som donation, vil værdien af den modtagne kryptovaluta blive beskattet som indkomst.

Hvordan indberetter man kryptoskat i Danmark?

Du kan indberette din kryptoskat gennem Skattestyrelsens E-skatteportal hjemmefra. Her er en trinvis vejledning til hvordan du kan gøre det:

Trin 1- Log ind på E-Tax Portal

  Gå til E-skatteportalen og log ind med dit CPR-nummer og E-skattekode. Hvis du ikke har en kode, kan du ansøge om en på portalen.

Trin 2- Vælg selvangivelsen

På E-skatteportalens hovedside vælges "Indkomst" og derefter "Forskudsopgørelse og årsopgørelse". Vælg derefter det år, du vil indsende selvangivelsen for.

Trin 3- Tjek dine forududfyldte oplysninger

E-skatteportalen vil forhåndsudfylde dine oplysninger fra tidligere år, såsom dit navn, adresse og personlige oplysninger. Kontrolér, at disse oplysninger er korrekte.

Trin 4- Rapporter din kryptoindkomst

På siden "Indkomst" (Indkomst) kan du se et afsnit for "Andre indtægter og fradrag". Her kan du indberette din kryptoindkomst ved at vælge "Anden indkomst" og indtaste beløbet.

Du skal rapportere indkomst fra flere kilder i forskellige sektioner. Her er en opdeling:

Gevinster fra Bitcoin & altcoins-Boks 20.

Tab fra Bitcoin & altcoins-Boks 58.

Gevinster fra stablecoins-Boks 346

Tab fra stablecoins-Boks 85

Airdrops-Boks 20

Staking-indtægter (men kun på det tidspunkt, du modtager dem i din portefølje)-Boks 20

Minedrift-indtjening-Boks 20

Andre indtægter som renter fra krypto-Boks 20.

Trin 5- Rapportér dine kryptogevinster

Hvis du har opnået kapitalgevinster ved salg af kryptovalutaer, skal du indberette disse på siden "Kapitalindkomst". Vælg "Aktier mv." (Aktier mv.) og derefter "Aktieavance og anden kapitalindkomst". Indtast størrelsen af kapitalgevinster fra salg af kryptovalutaer.

Trin 6- Tjek din skatteberegning

Efter indberetning af din kryptoindkomst og kapitalgevinst, vil E-skatteportalen beregne din skattepligt. Kontroller, at beregningen er korrekt.

Trin 7- Indsend din selvangivelse

Hvis du er enig i skatteberegningen, skal du indsende din skatteangivelse ved at klikke på "Godkend". Du vil modtage en kvittering og bekræftelse på din indsendelse.

Bemærk, at disse trin skal følges, efter at du har gennemført alle dine skatteberegninger, så du kan korrelere alle skatteberegninger foretaget af E-skatteportalen og identificere eventuelle uoverensstemmelser for at undgå at betale for meget.

Hvis du finder skatteberegninger skræmmende (hvilket de er for mange mennesker), kan du bruge en online software-service som Kryptos, der nemt kan generere lovligt kompatible skatterapporter i løbet af få minutter ved automatisk at hente alle dine detaljer fra hele din investeringspulje.

Sådan undgår du skat på kryptovaluta i Danmark

Det er ikke muligt helt at undgå at betale kryptoskat i Danmark, og du kan komme i alvorlige problemer med skattemyndighederne, hvis du planlægger at gøre det. Der er dog nogle lovlige måder, hvorpå du kan reducere din skatteregning. Her er nogle af de mest brugte.

 1. HODL: Hvis du er en langsigtet investor, kan du holde din kryptovaluta i mere end tre år, før du sælger. I Danmark er kursgevinster ved salg af kryptovaluta i mere end tre år skattefri. Så hvis du holder din kryptovaluta på længere sigt, kan du undgå at betale skat af kapitalgevinster.
 1. Brug skattefradrag: I Danmark kan du fratrække udgifter i forbindelse med dine kryptovalutatransaktioner, såsom transaktionsgebyrer og handelsgebyrer. Det kan reducere din skattepligtige indkomst, hvis du holder styr på disse udgifter
 1. Udnyt tab: Hvis du sælger kryptovaluta med tab, kan du bruge dette tab til at udligne kapitalgevinster fra andre investeringer. Dette kan reducere din skattepligt.

Skat på mining af krypto i Danmark

Ifølge en nylig meddelelse offentliggjort af de danske skattemyndigheder betragtes krypto-mining som en hobbyvirksomhed ud fra et skattemæssigt perspektiv, og de tokens, der modtages som belønninger, pålægges indkomstskat.

Ved modtagelse af tokens vil de være underlagt indkomstskat baseret på deres rimelige markedsværdi på overførselstidspunktet. Bortset fra det vil enhver efterfølgende disponering af tokens også medføre indkomstskatteforpligtelser.

Crypto Margin Trading, Futures og CFD'er

Enhver indkomst fra marginhandler eller derivater som kryptofutures og CFD'er betragtes af de danske skattemyndigheder som almindelig indkomst og er underlagt indkomstskat. Ethvert tab pådrages fra ovennævnte kilder kan modregnes dine gevinster for at reducere din skatteregning

Bemærk dog, at kun tab fra samme klasse af investeringer kan bruges som modregning i gevinsterne. For eksempel kan tab fra marginhandler ikke bruges til at reducere gevinster fra CFD'er. De skal tilhøre samme klasse for at være fradragsberettigede

Skat af NFT’er Danmark

I Danmark beskattes NFT'er generelt på samme måde som andre kryptovalutaer, såsom Bitcoin, altcoins og stablecoins. Beskatningen af NFT'er afhænger af formålet med erhvervelsen og om de holdes som en investering eller bruges til erhvervsmæssige formål.

Hvis du erhverver NFT'er som en investering, betragtes enhver fortjeneste fra salg eller ombytning af NFT'er som skattepligtig indkomst og er underlagt kapitalgevinstskat.

Hvis du bruger NFT'er til erhvervsmæssige formål, såsom ved skabelse og salg af digital kunst, betragtes indtægten genereret fra salg af NFT'er som skattepligtig indkomst og underlagt indkomstskat.

Skat af DeFi-krypto i Danmark

De danske skattemyndigheder mangler endnu at fastlægge klare retningslinjer for beskatning af indkomst fra defi-transaktioner. Vi kan dog udlede af de eksisterende politikker og skattetendenser, at den skattemæssige behandling af defi-transaktioner ikke vil være meget forskellig fra Bitcoin, altcoins, NFTs og stablecoins.

De danske skattemyndigheder har endnu ikke fastlagt klare retningslinjer for beskatning af indtægter fra de-fi-transaktioner. Vi kan dog udlede fra de eksisterende retningslinjer og skattetendenser, at beskatningen af de-fi-transaktioner ikke vil være markant anderledes fra beskatningen af Bitcoin, altcoins, NFT'er og stablecoins

Nogle eksisterende retningslinjer præciserer, hvordan indtægter fra kryptostaking vil blive beskattet. Ifølge de eksisterende retningslinjer anses staking-belønninger for personlig indkomst og er derfor underlagt indkomstskat. Men der er en hage - indkomsten fra staking er kun skattepligtig, når du modtager de pågældende tokens som en del af din portefølje og kan disponere over dem. Så medmindre du har dine belønninger i din personlige wallet eller portefølje, behøver du ikke betale skat på dem.

Selvom der ikke er specifikke regler for crypto-udlån, kan almindelige regler for udlån og låntagning anvendes som retningslinjer. Hvis en garanteret rentesats er specificeret inden indgåelse af en krypto-udlånsaftale, vil eventuelle modtagne afkast blive betragtet som renteindtægter. Derudover kan renteudgifter være fradragsberettigede i visse situationer, men for at dette kan lade sig gøre, skal låneaftalen indeholde en juridisk bindende forpligtelse til at betale gælden og renterne på gælden.

Skatter på indkomst fra ICO'er

En ICO svarer til en IPO på aktiemarkedet, hvor et selskab først går på børsen og rejser midler mod aktieandele fra detail- og institutionelle investorer. I en ICO investerer du i et nyt projekt og modtager tokens, der repræsenterer din ejerandel i det projekt.
Ifølge en tidligere afgørelse SKM2021.291.SR, skal enhver indkomst fra ICO'er beskattes i henhold til statsskatteloven, og ifølge denne lov skal spekulative aktiver beskattes som indkomst.
Det vi kan udlede af ovenstående er, at du skal angive alle dine gevinster og tab fra ICO'er i din skatteangivelse. Eventuelle gevinster vil blive beskattet som indkomst, og tabene vil være fradragsberettigede, ligesom med krypto-til-krypto-handler.

Kan Skattestyrelsen spore krypto?

Svaret er ja. Skattestyrelsen kan spore dine kryptotransaktioner helt tilbage fra 2019, fordi Skattestyrelsen har samarbejdet med kryptobørser, der opererer i Danmark, for at udveksle KYC-oplysninger siden da. Derudover har styrelsen også sendt breve til kryptovaluta-investorer, der mistænkes for at unddrage sig skat.

Så du bør kassere alle tanker om at forsøge at underrapportere din kryptoindkomst på selvangivelsen lige i dette øjeblik, fordi hvis du går videre med den plan, kan du komme i alvorlige problemer.
Så du bør opgive enhver tanke om at forsøge at underrapportere din kryptoindkomst på din selvangivelse. Går du videre med den plan, kan du komme i alvorlige problemer.

Hvilke oplysninger skal Skattestyrelsen bruge?

Skattestyrelsen har tidligere foretaget revisioner af danske skatteyderes kryptotransaktioner. Det er derfor vigtigt at føre nøjagtige optegnelser over dine kryptotransaktioner for at beregne fortjenester og tab til rapportering i din årlige skatteangivelse og i tilfælde af en revision.

Derfor er det tilrådeligt at opbevare følgende optegnelser:

 • Detaljerede optegnelser over købs-/salgstransaktioner
 • E-mails med detaljer om handlen sendt af børserne
 • Oplysninger om dine tjenesteudbydere (børser, wallets, blockchains)
 • Public keys til dine wallets
 • Oplysninger om din eksisterende portefølje
 • Bankudskrifter for at korrelere med dine købs-/salgstransaktioner
 • Kvitteringer til at bevise udgifter
 • Yderligere dokumentation af dine køb og salg er påkrævet for at bekræfte ejerskab.

Hvordan beskattes Air

Forks

Ifølge den seneste afgørelse fra skattemyndighederne er soft forks ikke skattepligtige, mens tokens modtaget fra hard forks pålægges indkomstskat på tidspunktet for afhændelsen. Det er dog vigtigt at bemærke, at disse tokens beregnes anskaffelsessum på 0 DKK.

Airdrops

Skattemyndighederne har endnu ikke udstedt klare retningslinjer for beskatning af airdrops. Vi kan dog udlede fra de eksisterende retningslinjer, at beskatningen af ​​tokens modtaget som airdrops vil være lignende den for gaver.

FAQs

1. Er krypto lovligt i Danmark?

Ja, kryptovalutaer er lovlige i Danmark. Finanstilsynet har udstedt retningslinjer for, hvordan kryptovalutaer reguleres og behandles i henhold til dansk lovgivning. Kryptobørser og handelsplatforme er forpligtet til at registrere sig hos Finanstilsynet og overholde reglerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og kend din kunde (KYC). Derudover er indtægter og gevinster fra kryptoinvesteringer underlagt beskatning.

2. Hvordan beskattes Crypto i Danmark?

I Danmark behandles kryptovalutaer skattemæssigt som aktiver.Beskatningen af kryptovalutaer afhænger af formålet, hvortil de er erhvervet, og om de besiddes som en investering eller anvendes til erhvervsmæssige formål.

Hvis du erhverver kryptovalutaer som en investering, betragtes ethvert overskud fra salg eller ombytning af kryptovalutaerne som skattepligtig indkomst og er underlagt kapitalgevinstskat. Kapitalgevinstskatten i Danmark varierer afhængigt af gevinstens størrelse, investeringens varighed og andre faktorer.

Hvis du derimod bruger kryptovalutaer til forretningsformål, f.eks. til oprettelse og salg af digitale produkter eller tjenester, anses indtægterne fra salget af kryptovalutaerne for at være skattepligtig indkomst og underlagt indkomstskat.  Du kan muligvis også fratrække udgifter i forbindelse med oprettelse og salg af digitale produkter eller tjenester, såsom software eller platformgebyrer, for at reducere din skattepligtige indkomst.

3. Hvornår skal du indberette dine kryptoser?

Det danske skatteår strækker sig fra 1. januar til 31. December. Du har indtil den 1. maj hvert år (eller den 1. juli, hvis du har indtægter fra udlandet) til at indsende din selvangivelse. For regnskabsåret 2022 er indberetningsfristen 1. maj 2023, og online-portalen E-skat åbner i midten af marts 2023 for skatteindberetning.

4. Hvad betyder aktiver med spekulative formål?

Ethvert aktiver du køber, besidder eller indsamler i et forsøg på at tjene penge på et senere tidspunkt, kan betragtes som et spekulativ aktiv. Skattestyrelsen betragter kryptoaktiver som spekulative investeringer, hvilket betyder, at eventuelle gevinster eller tab er underlagt beskatning.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by
Pratibha Tiwari

Content Creator - Kryptos, An engineer who transitioned to become a Web3 Content Writer and Creator, has contributed to core marketing teams of renowned Web3 projects.

Reviewed by
Deepak Pareek

Head of Tax & Accounting - Kryptos, Crypto Tax and Accounting Expert, having experience in working with Big 4 accounting firms as well as top tier law firms of India.