You might also like:

Blog Image

Crypto Taxes in Vietnam: Decoding the Regulatory Landscape

Is Vietnam embracing or challenging crypto? Explore the evolving regulatory landscape and understand crypto taxation in the region.

Blog Image

Decoding Crypto Taxes in the Philippines: An Overview of Existing Regulations

Tax Filings

Wondering how crypto taxes impact your investments in the Philippines? Uncover the latest regulations and what lies ahead in our guide.

Blog Image

Bulk Upload

Platform Guides

How to Bulk Upload transactions on Kryptos

Så här fyller du i deklarationen av Kryptovaluta

by
Reviewed by
min read
Last updated:

Steg för steg om hur du deklarerar

Börja med att logga in på Skatteverkets hemsida och navigera till "Inkomstdeklaration 1".

När du inne på Inkomstdeklaration 1 ska du välja "Bilagor"

Lägg sedan till bilagan "Försäljning av värdepapper m.m. (K4)"

Gå vidare till "Övriga värdepapper, andra tillgångar (kapitalplaceringar t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m".

Fyll sedan i alla dina köp och kom ihåg att separera vinst och förlust i två olika kolumner. (Det är bara möjligt att fylla i heltal).

När allting är ifyllt och färdigt, gå sedan till "Ändra" och lägg till övriga upplysningar.
Här ska du skriva den exakta mängd krypto i decimaler som du har sålt eller lånat ut.

Kontrollera så allt stämmer och skicka sedan in.

Ansvarsfriskrivning

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptos.io.