You might also like:

Blog Image

Thailand Crypto Tax Guide 2024

Tax Filings

Curious about crypto taxes in Thailand? Explore the comprehensive guide, from legalities to tracking transactions. Discover how to navigate the evolving tax landscape.

Blog Image

South Africa Crypto Tax Guide 2024

General

Wondering How to Navigate Crypto Taxes in South Africa? Read our detailed guide on South African Crypto Taxes!

Blog Image

Luxembourg Crypto Tax Guide 2024

Curious about crypto taxation in Luxembourg for 2023? Our guide covers everything you need to know about crypto taxation in Luxembourg.

Så här fyller du i deklarationen av Kryptovaluta

by
Reviewed by
min read
Last updated:

Steg för steg om hur du deklarerar

Börja med att logga in på Skatteverkets hemsida och navigera till "Inkomstdeklaration 1".

När du inne på Inkomstdeklaration 1 ska du välja "Bilagor"

Lägg sedan till bilagan "Försäljning av värdepapper m.m. (K4)"

Gå vidare till "Övriga värdepapper, andra tillgångar (kapitalplaceringar t.ex. råvaror, kryptovalutor) m.m".

Fyll sedan i alla dina köp och kom ihåg att separera vinst och förlust i två olika kolumner. (Det är bara möjligt att fylla i heltal).

När allting är ifyllt och färdigt, gå sedan till "Ändra" och lägg till övriga upplysningar.
Här ska du skriva den exakta mängd krypto i decimaler som du har sålt eller lånat ut.

Kontrollera så allt stämmer och skicka sedan in.

Ansvarsfriskrivning

Vi på kryptos.io strävar efter att informationen ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst.
Vi är dock tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka ett meddelande till oss på contact@kryptos.io.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by

Reviewed by