Den ultimata guiden till krypto marginalhandel och hur den beskattas.

by
Rohan Gulati
Reviewed by
min read
Last updated:

Undrar du hur krypto-marginalhandel kan förstärka din köpkraft upp till 100 gånger? Eller hur beskattas dina vinster? Vad sägs om förluster och risker? Tja, den här artikeln besvarar alla dina tvivel och mer.

Oavsett om du letar efter insikter om marginalhandel eller vill veta om skattekonsekvenserna för vinsten du just har gjort har den här guiden allt du behöver veta om krypto-marginalhandel.

Vad är krypto-marginalhandel? 

Krypto-marginalhandel är processen där du lånar medel från börser eller en mäklare för att handla med kryptokurser. När du har tjänat de önskade vinsterna betalar du tillbaka det lånade beloppet inklusive en minimal ränta.

I den här handelsmetoden använder du "hävstång" för att handla med en större position än din faktiska investering, vilket kan förstärka avkastningen. För att använda marginalhandel måste du pantsätta säkerhet till den börser du lånar från.

Till exempel, om du äger ETH värda 4000 dollar och vill marginalhandla från en börserplattform som erbjuder en hävstång på 50x, kan du sätta in 4000 dollar av din ETH för att få tillgång till 200 000 dollar i medel.

Det är dock viktigt att komma ihåg att den här metoden också ökar risken. Om handeln går emot dina förväntningar kan du hamna med att vara skyldig mer pengar än den ursprungliga investeringen.

Vad är hävstång? 

Vi har precis pratat om hur du kan använda "hävstång" för förstärkta avkastningar på din handel. Men vad menar vi egentligen med det här begreppet?

Inom krypto-marginalhandel hänvisar hävstång till förmågan att multiplicera din initiala handelsinvestering genom att låna ytterligare medel från en mäklare. Till exempel betyder en hävstång på x5 att du för varje 10 dollar av din investering kan handla med 5 gånger beloppet, dvs. 50 dollar.

Hävstång uttrycks som en kvot av din faktiska investeringskapacitet och den ökade investeringskapaciteten. Om vi tar det tidigare exemplet blir hävstångskvoten 1:5.

Medan marginal och hävstång kan låta liknande är de faktiskt inverterat relaterade. Det innebär att ju högre marginal, desto lägre hävstång.

Du kan beräkna detta med en enkel ekvation:

Hävstång = 1/Marginalkrav

Där marginalkravet är procentandelen av insättningen du behöver göra för att använda hävstången.

Här är ett exempel på krypto-marginalhandel... 

Anta att du har 4000 dollar på ditt marginalkonto och vill investera i BTC. Om du nu handlar med en hävstång på 50x ökar din köpkraft till 20 000 dollar.

Den insättning på 4000 dollar du behöver göra för att öppna positionen kallas "nödvändig marginal". Du kan beräkna "marginalkravet" som (4000 / 20000) x 100, vilket blir 2%.

Nu kan du köpa BTC för 200 000 dollar med en insättning på endast 4000 dollar. Om marknaden stiger med 2% gör du en vinst på 100% på din marginal (+4000 dollar). Om dock det omvända händer förlorar du din initiala investering och uppfyller inte längre börsernas marginalkrav. I det här fallet kan din säkerhet bli likviderad.

Hur fungerar kryptovaluta-marginalhandel? 

Krypto-marginalhandel kan öka din exponering mot marknaden utöver de medel du har tillgängliga, vilket kan förstärka både vinster och förluster.

Så här fungerar det:

  1. Du öppnar ett marginalhandelskonto hos en börser eller en mäklare som erbjuder marginalhandelstjänster. 
  1. Du väljer den kryptovaluta du vill handla med och bestämmer beloppet för hävstången. 
  1. Om du till exempel har 1000 dollar på ditt konto och använder en hävstång på 5x skulle du ha 5000 dollar i köpkraft. 
  1. Nu placerar du en order för att köpa eller sälja en kryptovaluta med lånade medel. Priset på kryptovalutan rör sig sedan upp eller ner, och du gör antingen en vinst eller en förlust. 
  1. Du stänger sedan positionen genom att sälja kryptovalutan eller köpa tillbaka den för att återbetala de lånade medlen, inklusive eventuella räntor som tas ut av mäklaren.

Kort marginalhandel kontra lång marginalhandel 

Kort marginalhandel inom kryptovalutor hänvisar till en handelsstrategi där du lånar medel för att sälja en krypto i hopp om att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris. Om priset faktiskt faller kan du sedan köpa tillbaka kryptovalutan och återbetala lånet, behållande skillnaden som vinst. Om priset däremot stiger lider du en förlust eftersom du nu måste köpa tillbaka kryptovalutan till ett högre pris för att återbetala lånet.

Lång marginalhandel är när du lånar medel för att köpa en kryptovaluta till ett lägre pris i hopp om att sälja den senare för mer. Om priset stiger tjänar du skillnadsbeloppet som vinst. Om det omvända händer kan du dock förlora hela din investering.

Hur beskattas krypto-marginalhandel? 

Innan du lär dig mer om beskattningen av marginalhandel med kryptovalutor är här några handelsuttryck som du bör vara bekant med.

Hävstång: Detta hänvisar till det belopp som du kan multiplicera din köpkraft med en marginal. Ju högre hävstång som erbjuds av börserna, desto lägre marginal behöver du för samma handel. 

Säkerhet: Detta är tillgången (i det här fallet kryptovaluta) som du behöver sätta in som säkerhet för att låna medel från börserna. Att sätta in säkerhet för en krypto-lån anses vara en icke-beskattbar händelse. 

Avgifter: Alla avgifter som betalas under marginalhandeln, inklusive transaktionsavgifter och ränta som betalas, kan läggas till grundpriset för din tillgång. 

Likvidation: Om du förlorar handeln och inte uppfyller de minsta marginalhandelskraven på börsernas plattform kan din säkerhet likvideras. Detta betraktas som en försäljning och omfattas av kapitalvinstskatt. Beroende på hur priset på din tillgång har ändrats sedan du först köpte den kan du göra en vinst eller förlust. 

Vinster och förluster: Alla vinster som görs med lånade medel är föremål för kapitalvinstskatt. Om du gör en förlust i marginalhandel bör du rapportera det som en kapitalförlust som kan användas för att motverka dina vinster.

Beskattningen av krypto-marginalhandel beror på din jurisdiktion och kan variera mellan länder enligt följande:

Beskattning av krypto-marginalhandel i USA 

I USA betraktar IRS kryptovalutor som "egendom" för skattändamål. Detta innebär att alla vinster eller förluster från handel med kryptovalutor är föremål för kapitalvinstskatt. För att lära dig mer om kapitalvinstskatt i USA, se den här guiden.

Beskattning av krypto-marginalhandel i Storbritannien 

Även om HMRC inte har tydliga riktlinjer för skatt på krypto-marginalhandel kan eventuella vinster eller förluster som görs från handeln potentiellt vara föremål för kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag. För att se Storbritanniens kryptosebestämmelser, se den här guiden.

Beskattning av krypto-marginalhandel i Kanada 

På liknande sätt som HMRC har CRA inga riktlinjer för skatt på krypto-marginalhandel, men med andra skattekonsekvenser för krypto finns det en potential att vinster eller förluster från handeln kan behandlas som kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag.

Beskattning av krypto-marginalhandel i Australien 

I Australien behandlas beskattningen av vinster från marginalhandel med kryptovalutor på liknande sätt som andra former av investeringsinkomster. ATO betraktar kryptovalutor som en form av egendom, och alla vinster som görs genom att köpa och sälja kryptovalutor, inklusive de som görs genom marginalhandel, omfattas av kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag. För att lära dig mer, se den australiska guiden för kryptos.

Vilka är de bästa börserna för krypto-marginalhandel? 

Med flera börser som erbjuder upp till 100x hävstång och lockande funktioner kan det vara svårt att välja den bästa optionen för din marginalhandel.

Här är listan över de bästa börserna för krypto-marginalhandel som du kan överväga:

Binance: Som världens största kryptobörs efter handelsvolym och med den högsta likviditeten på marknaden är Binance enkelt en av de bästa plattformarna för krypto-marginalhandel. Den erbjuder över 600 handelspar, stöder både korta och långa positioner med upp till 20x hävstång och tillhandahåller till och med försäkringsfonder för att skydda plattformens likviditet i alla fall. 

Bybit: Med över 10 miljoner registrerade användare är Bybit en användarcentrerad handelsplattform som är lätt att använda och som erbjuder upp till 100x hävstång på marginalhandel. Den har också försäkringsfonder för att täcka förluster om användarna inte kan betala tillbaka dem. 

Kraken: Med 5x hävstång och låga avgifter är Kraken ett bra alternativ för amerikanska medborgare som letar efter marginalhandel med krypto. Den är en av de få börser som erbjuder licensierad marginalhandel i USA. 

CEX: Det är en av de äldsta börserna på marknaden och är registrerad hos FinCEN. För närvarande erbjuder den upp till 10x hävstång för krypto-marginalhandel.

Hur kan kryptoseprogramvara hjälpa till? 

Beskattning av skatt på marginalhandel med kryptovalutor kan snabbt bli komplicerat med flera pågående affärer och olika landslagar. Att använda en kryptoseprogramvara som Kryptos kan ta bort skattemassan och du kan helt fokusera på dina affärer.

Från att importera din transaktionshistorik med kryptovalutor till att generera skatterapporter som följer dina nuvarande lokala lagar utför Kryptos allt arbete på några minuter. Den ser till och med till att det inte finns några fel i beräkningarna och att du kan dra nytta av tillämpliga skattesparande strategier.

FAQs

1. Hur beskattas kryptovalutahandel med marginal? 

Kryptovalutahandel med marginal beskattas beroende på det land där du befinner dig. I länder som USA är vinst eller förlust från marginalhandel föremål för kapitalvinstskatt. I länder som Storbritannien, Kanada och Australien är vinst/förlust från marginalhandel föremål för kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag.

2. Vad är shorting i kryptovalutor? 

Shorting hänvisar till en strategi för kryptovalutahandel med marginal där du säljer en kryptovaluta till ett högre pris i hopp om att köpa tillbaka den till ett lägre pris.

3. Hur kan jag beräkna och rapportera mina vinster från marginalhandel? 

För att beräkna dina vinster från marginalhandel måste du beräkna din tillgångs kostnadsgrund, som är det inledande priset vid köptillfället och inkluderar eventuella tillkommande avgifter. Subtrahera sedan kostnadsgrunden från de totala bruttointäkterna för att hitta dina kapitalvinster.

4. Vilka är de bästa börserna för kryptovalutahandel med marginal?

Några av de bästa börserna för kryptovalutahandel med marginal inkluderar Binance, Bybit och Kraken.

5. Hur fungerar marginalhandel? 

I marginalhandel lånar du pengar från en börs eller mäklare för att öka din köpkraft jämfört med det du ursprungligen har. För att göra detta måste du ha en säkerhet på börsens konto. Beroende på den hävstångseffekt de tillhandahåller kan du nu handla upp till 100 gånger mer än din ursprungliga investering.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by
Rohan Gulati

Marketing Lead at Kryptos, specializing in growth marketing strategies and Crypto and Blockchain Trainer

Reviewed by

Arrow

Den ultimata guiden till krypto marginalhandel och hur den beskattas.

By
Rohan Gulati
On

Undrar du hur krypto-marginalhandel kan förstärka din köpkraft upp till 100 gånger? Eller hur beskattas dina vinster? Vad sägs om förluster och risker? Tja, den här artikeln besvarar alla dina tvivel och mer.

Oavsett om du letar efter insikter om marginalhandel eller vill veta om skattekonsekvenserna för vinsten du just har gjort har den här guiden allt du behöver veta om krypto-marginalhandel.

Vad är krypto-marginalhandel? 

Krypto-marginalhandel är processen där du lånar medel från börser eller en mäklare för att handla med kryptokurser. När du har tjänat de önskade vinsterna betalar du tillbaka det lånade beloppet inklusive en minimal ränta.

I den här handelsmetoden använder du "hävstång" för att handla med en större position än din faktiska investering, vilket kan förstärka avkastningen. För att använda marginalhandel måste du pantsätta säkerhet till den börser du lånar från.

Till exempel, om du äger ETH värda 4000 dollar och vill marginalhandla från en börserplattform som erbjuder en hävstång på 50x, kan du sätta in 4000 dollar av din ETH för att få tillgång till 200 000 dollar i medel.

Det är dock viktigt att komma ihåg att den här metoden också ökar risken. Om handeln går emot dina förväntningar kan du hamna med att vara skyldig mer pengar än den ursprungliga investeringen.

Vad är hävstång? 

Vi har precis pratat om hur du kan använda "hävstång" för förstärkta avkastningar på din handel. Men vad menar vi egentligen med det här begreppet?

Inom krypto-marginalhandel hänvisar hävstång till förmågan att multiplicera din initiala handelsinvestering genom att låna ytterligare medel från en mäklare. Till exempel betyder en hävstång på x5 att du för varje 10 dollar av din investering kan handla med 5 gånger beloppet, dvs. 50 dollar.

Hävstång uttrycks som en kvot av din faktiska investeringskapacitet och den ökade investeringskapaciteten. Om vi tar det tidigare exemplet blir hävstångskvoten 1:5.

Medan marginal och hävstång kan låta liknande är de faktiskt inverterat relaterade. Det innebär att ju högre marginal, desto lägre hävstång.

Du kan beräkna detta med en enkel ekvation:

Hävstång = 1/Marginalkrav

Där marginalkravet är procentandelen av insättningen du behöver göra för att använda hävstången.

Här är ett exempel på krypto-marginalhandel... 

Anta att du har 4000 dollar på ditt marginalkonto och vill investera i BTC. Om du nu handlar med en hävstång på 50x ökar din köpkraft till 20 000 dollar.

Den insättning på 4000 dollar du behöver göra för att öppna positionen kallas "nödvändig marginal". Du kan beräkna "marginalkravet" som (4000 / 20000) x 100, vilket blir 2%.

Nu kan du köpa BTC för 200 000 dollar med en insättning på endast 4000 dollar. Om marknaden stiger med 2% gör du en vinst på 100% på din marginal (+4000 dollar). Om dock det omvända händer förlorar du din initiala investering och uppfyller inte längre börsernas marginalkrav. I det här fallet kan din säkerhet bli likviderad.

Hur fungerar kryptovaluta-marginalhandel? 

Krypto-marginalhandel kan öka din exponering mot marknaden utöver de medel du har tillgängliga, vilket kan förstärka både vinster och förluster.

Så här fungerar det:

  1. Du öppnar ett marginalhandelskonto hos en börser eller en mäklare som erbjuder marginalhandelstjänster. 
  1. Du väljer den kryptovaluta du vill handla med och bestämmer beloppet för hävstången. 
  1. Om du till exempel har 1000 dollar på ditt konto och använder en hävstång på 5x skulle du ha 5000 dollar i köpkraft. 
  1. Nu placerar du en order för att köpa eller sälja en kryptovaluta med lånade medel. Priset på kryptovalutan rör sig sedan upp eller ner, och du gör antingen en vinst eller en förlust. 
  1. Du stänger sedan positionen genom att sälja kryptovalutan eller köpa tillbaka den för att återbetala de lånade medlen, inklusive eventuella räntor som tas ut av mäklaren.

Kort marginalhandel kontra lång marginalhandel 

Kort marginalhandel inom kryptovalutor hänvisar till en handelsstrategi där du lånar medel för att sälja en krypto i hopp om att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris. Om priset faktiskt faller kan du sedan köpa tillbaka kryptovalutan och återbetala lånet, behållande skillnaden som vinst. Om priset däremot stiger lider du en förlust eftersom du nu måste köpa tillbaka kryptovalutan till ett högre pris för att återbetala lånet.

Lång marginalhandel är när du lånar medel för att köpa en kryptovaluta till ett lägre pris i hopp om att sälja den senare för mer. Om priset stiger tjänar du skillnadsbeloppet som vinst. Om det omvända händer kan du dock förlora hela din investering.

Hur beskattas krypto-marginalhandel? 

Innan du lär dig mer om beskattningen av marginalhandel med kryptovalutor är här några handelsuttryck som du bör vara bekant med.

Hävstång: Detta hänvisar till det belopp som du kan multiplicera din köpkraft med en marginal. Ju högre hävstång som erbjuds av börserna, desto lägre marginal behöver du för samma handel. 

Säkerhet: Detta är tillgången (i det här fallet kryptovaluta) som du behöver sätta in som säkerhet för att låna medel från börserna. Att sätta in säkerhet för en krypto-lån anses vara en icke-beskattbar händelse. 

Avgifter: Alla avgifter som betalas under marginalhandeln, inklusive transaktionsavgifter och ränta som betalas, kan läggas till grundpriset för din tillgång. 

Likvidation: Om du förlorar handeln och inte uppfyller de minsta marginalhandelskraven på börsernas plattform kan din säkerhet likvideras. Detta betraktas som en försäljning och omfattas av kapitalvinstskatt. Beroende på hur priset på din tillgång har ändrats sedan du först köpte den kan du göra en vinst eller förlust. 

Vinster och förluster: Alla vinster som görs med lånade medel är föremål för kapitalvinstskatt. Om du gör en förlust i marginalhandel bör du rapportera det som en kapitalförlust som kan användas för att motverka dina vinster.

Beskattningen av krypto-marginalhandel beror på din jurisdiktion och kan variera mellan länder enligt följande:

Beskattning av krypto-marginalhandel i USA 

I USA betraktar IRS kryptovalutor som "egendom" för skattändamål. Detta innebär att alla vinster eller förluster från handel med kryptovalutor är föremål för kapitalvinstskatt. För att lära dig mer om kapitalvinstskatt i USA, se den här guiden.

Beskattning av krypto-marginalhandel i Storbritannien 

Även om HMRC inte har tydliga riktlinjer för skatt på krypto-marginalhandel kan eventuella vinster eller förluster som görs från handeln potentiellt vara föremål för kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag. För att se Storbritanniens kryptosebestämmelser, se den här guiden.

Beskattning av krypto-marginalhandel i Kanada 

På liknande sätt som HMRC har CRA inga riktlinjer för skatt på krypto-marginalhandel, men med andra skattekonsekvenser för krypto finns det en potential att vinster eller förluster från handeln kan behandlas som kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag.

Beskattning av krypto-marginalhandel i Australien 

I Australien behandlas beskattningen av vinster från marginalhandel med kryptovalutor på liknande sätt som andra former av investeringsinkomster. ATO betraktar kryptovalutor som en form av egendom, och alla vinster som görs genom att köpa och sälja kryptovalutor, inklusive de som görs genom marginalhandel, omfattas av kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag. För att lära dig mer, se den australiska guiden för kryptos.

Vilka är de bästa börserna för krypto-marginalhandel? 

Med flera börser som erbjuder upp till 100x hävstång och lockande funktioner kan det vara svårt att välja den bästa optionen för din marginalhandel.

Här är listan över de bästa börserna för krypto-marginalhandel som du kan överväga:

Binance: Som världens största kryptobörs efter handelsvolym och med den högsta likviditeten på marknaden är Binance enkelt en av de bästa plattformarna för krypto-marginalhandel. Den erbjuder över 600 handelspar, stöder både korta och långa positioner med upp till 20x hävstång och tillhandahåller till och med försäkringsfonder för att skydda plattformens likviditet i alla fall. 

Bybit: Med över 10 miljoner registrerade användare är Bybit en användarcentrerad handelsplattform som är lätt att använda och som erbjuder upp till 100x hävstång på marginalhandel. Den har också försäkringsfonder för att täcka förluster om användarna inte kan betala tillbaka dem. 

Kraken: Med 5x hävstång och låga avgifter är Kraken ett bra alternativ för amerikanska medborgare som letar efter marginalhandel med krypto. Den är en av de få börser som erbjuder licensierad marginalhandel i USA. 

CEX: Det är en av de äldsta börserna på marknaden och är registrerad hos FinCEN. För närvarande erbjuder den upp till 10x hävstång för krypto-marginalhandel.

Hur kan kryptoseprogramvara hjälpa till? 

Beskattning av skatt på marginalhandel med kryptovalutor kan snabbt bli komplicerat med flera pågående affärer och olika landslagar. Att använda en kryptoseprogramvara som Kryptos kan ta bort skattemassan och du kan helt fokusera på dina affärer.

Från att importera din transaktionshistorik med kryptovalutor till att generera skatterapporter som följer dina nuvarande lokala lagar utför Kryptos allt arbete på några minuter. Den ser till och med till att det inte finns några fel i beräkningarna och att du kan dra nytta av tillämpliga skattesparande strategier.

FAQs

1. Hur beskattas kryptovalutahandel med marginal? 

Kryptovalutahandel med marginal beskattas beroende på det land där du befinner dig. I länder som USA är vinst eller förlust från marginalhandel föremål för kapitalvinstskatt. I länder som Storbritannien, Kanada och Australien är vinst/förlust från marginalhandel föremål för kapitalvinstskatt för privatpersoner och inkomstskatt för företag.

2. Vad är shorting i kryptovalutor? 

Shorting hänvisar till en strategi för kryptovalutahandel med marginal där du säljer en kryptovaluta till ett högre pris i hopp om att köpa tillbaka den till ett lägre pris.

3. Hur kan jag beräkna och rapportera mina vinster från marginalhandel? 

För att beräkna dina vinster från marginalhandel måste du beräkna din tillgångs kostnadsgrund, som är det inledande priset vid köptillfället och inkluderar eventuella tillkommande avgifter. Subtrahera sedan kostnadsgrunden från de totala bruttointäkterna för att hitta dina kapitalvinster.

4. Vilka är de bästa börserna för kryptovalutahandel med marginal?

Några av de bästa börserna för kryptovalutahandel med marginal inkluderar Binance, Bybit och Kraken.

5. Hur fungerar marginalhandel? 

I marginalhandel lånar du pengar från en börs eller mäklare för att öka din köpkraft jämfört med det du ursprungligen har. För att göra detta måste du ha en säkerhet på börsens konto. Beroende på den hävstångseffekt de tillhandahåller kan du nu handla upp till 100 gånger mer än din ursprungliga investering.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

You might also like:
Blog Image

Simplify German Crypto Taxes with Kryptos, Even in Tough Market Sentiments

General

Germany's recent Bitcoin sell-off has ignited discussions among crypto investors. This event has not only affected market dynamics but also highlighted the importance of crypto tax compliance.

Blog Image

German MP’s Plea to Halt Bitcoin Sell-off Highlights Crucial Role of Crypto Tax Compliance

General

German lawmaker and Bitcoin activist Joana Cotar highlights risks in rapid Bitcoin sell-offs and their tax consequences. Simplify compliance with our intuitive crypto tax app.

Blog Image

Commerzbank’s Crypto License: What It Means for Your Tax Obligations

General

Commerzbank AG is the first full-service bank in Germany with a crypto custody license, highlighting the importance of understanding crypto tax implications.