7 NFT-skattekryphål som du bör känna till 2023

by
Rohan Gulati
Reviewed by
min read
Last updated:

De senaste åren har markerat en exponentiell tillväxt av NFT:er i kryptovärlden, vilket ger spännande möjligheter för konstnärer, samlare och investerare. Men med denna nyvunna framgång kommer en ny uppsättning skattekonsekvenser som kan vara förvirrande och överväldigande för många NFT -entusiaster. 

Beskattningen av NFTs är fortfarande ett område under utveckling, och det finns många NFT-kryphål för att minska din skatteskuld lagligt. 

I den här bloggen kommer vi att utforska de olika skattekonsekvenserna av NFTs och tillhandahålla 7 olika sätt att minska dina NFT-skatter.

Hur fungerar NFT-skatter?

I likhet med alla andra kryptotillgångar är NFT:er föremål för både inkomstskatt och kapitalvinstskatt. En skattesats på upp till 37 % gäller för alla inkomster eller kortsiktiga kapitalvinster från NFT. Eventuella långsiktiga kapitalvinster från NFT-avyttring är föremål för en skattesats på 0-20 %.

De slutliga skatterna beror på olika faktorer, inklusive din inkomstklass, tillgångens innehavstid och arkiveringsstatus. 

De skattepliktiga NFT-transaktionerna inkluderar:

  • Köper NFT med kryptovaluta
  • Säljer NFT för kryptovaluta eller fiat
  • Byter NFT mot en annan NFT

Det finns två typer av skatter som kan gälla för dina NFT:er:

  • Kapitalvinstskatt: Om du gör någon vinst på att avyttra dina NFT:er för fiat eller andra kryptotillgångar, ådrar du dig en kapitalvinstskatt. Om du gör dig av din NFT på mindre än 12 månader är du föremål för kortsiktig kapitalvinstskatt. Varje avyttring som görs efter denna tidsperiod drar till sig långsiktig kapitalvinstskatt.
  • Inkomstskatt: Alla former av inkomster från dina NFTs är föremål för vanlig inkomstskatt. Till exempel, om du säljer en NFT-samling som du skapat för fiat, är inkomsten föremål för denna skattekategori.

Beskattas NFTs som samlarobjekt av IRS?

IRS har ännu inga specifika riktlinjer för NFT. Det är dock möjligt att specifika segment av NFT:er, som NFT:er för handelskort och konst NFT:er, kan behandlas som samlarobjekt för skatteändamål. 

Transaktioner på dessa NFT:er kan vara föremål för en skattesats på maximalt 28 %, oavsett innehavsperioden för tillgången. 

7 NFT-skatteluckor för att minska kryptoseräkningen

När NFTs blev populära började skattemyndigheterna uppmärksamma deras potentiella skattekonsekvenser. Men specifika strategier tillåter dig att minimera skatteskulden på dessa transaktioner. 

Låt oss titta på de 7 bästa kryphålen i NFT-skatten som du kan utnyttja för att avsevärt minska din kryptoseräkning.

Justera din kostnadsbas

Kostnadsbas är inköpssumman för din tillgång, och den används för att bestämma kapitalvinsten eller förlusten som du gjorde från avyttringen. När en NFT säljs beräknas reavinsten som skillnaden mellan avyttringspriset och kostnadsunderlaget.

Ett sätt du kan minska din skattebörda är genom att justera kostnadsbasen för dina NFT. Inkludera eventuella utgifter för att skaffa din NFT, såsom överföringsavgifter, provision och andra relaterade kostnader. 

Genom att öka kostnadsunderlaget kommer den skattepliktiga kapitalvinsten från NFT:s förfogande att minska, vilket ger dig en lägre skattesedel.

Om du till exempel köper en NFT för 1 000 USD och får 100 USD i överföringsavgifter, skulle kostnadsbasen för NFT vara 1 000 USD + 100 USD = 1 100 USD. Om NFT senare säljs för $1 500, skulle vinsten bli $400 ($1 500 - $1 100), vilket sparar dig $100 i kapitalvinst.

Dra fördel av ett låginkomstår

Den reavinstskatt som du behöver betala beror på din totala inkomst för det givna räkenskapsåret. 

Till exempel, om du realiserar en kapitalvinst från NFT under ett år när din beskattningsbara inkomst är 50 000 USD, kan du bli föremål för en 15% kapitalvinstskattesats. Men om du gör dig av med samma NFT under ett år när inkomsten är $25 000, betalar du noll kapitalvinstskatt. För mer information, kolla in vår guide här . 

Genom att avyttra dina NFTs under ett år när den beskattningsbara inkomsten är lägre, kan du minska skatteskulden från försäljning eller byte av dem.

Använd Fiat eller depreciating Crypto

Enligt IRS riktlinjer, om du köper en NFT med fiat-valuta, är din transaktion inte föremål för någon skatt eftersom det inte finns någon kapitalvinst här.

Om du använder krypto för att köpa NFT, som har ökat i värde sedan köptillfället, kommer transaktionen att betraktas som ett utbyte av kryptotillgångar som drar till sig kapitalvinstskatt. 

Denna idé kan dock även användas för skatteförmåner där du använder krypto som har försvagats sedan köptillfället för att köpa en NFT. Den förlust som realiserats vid bytet kan då krävas som kapitalförlust.

Långsiktiga kapitalvinster

I USA betraktas NFTs som kapitaltillgångar, och försäljning eller utbyte av dessa NFTs resulterar i en kapitalvinst eller förlust. Om en NFT hålls i mer än ett år, betraktas kapitalvinsten från avyttringen som en långsiktig realisationsvinst, som beskattas med en mycket lägre skattesats än kortfristiga kapitalvinster.

Medan den kortsiktiga kapitalvinstskatten (för <12 månader) varierar mellan 10-37 %, varierar den långsiktiga kapitalvinstskatten från 0-20 %. 

Genom att inneha NFTs i mer än ett år före avyttringen kan du dra nytta av den lägre skattesatsen, vilket avsevärt kan minska din skatteskuld.

Presentera din NFT

Att ge bort NFT till din familj och vänner är ett av de bästa sätten att dela dina tillgångar utan att ådra sig skatteskulder. Enligt IRS är NFT-gåvor under $15 000 inte föremål för skatt. För allt utöver detta belopp behöver du lämna in en gåvodeklaration endast i informationssyfte. 

Mottagaren av NFT-gåvan är fri från alla skatter så länge de inte säljer den för en kapitalvinst. 

NFT-lån

Att ta lån mot dina NFT kan ge dig den nödvändiga likviditeten utan att utlösa någon skattepliktig händelse. 

Eftersom räntebeloppet för dessa lån vanligtvis är lägre än kapitalvinstskatten du skulle ha ådragit dig från NFT:s förfogande, kan denna strategi vara användbar för att minska din kryptoseräkning samtidigt som du kan ta ut dina vinster.

Skattebortfallsskörd

NFT Skatteförlustinsamling innebär att sälja dina NFT:er som har minskat i värde för att realisera en kapitalförlust. Detta kan sedan användas för att kompensera realisationsvinster från avyttring av andra NFT eller investeringstillgångar.

I USA kan kapitalförluster användas för att kompensera alla dina kapitalvinster och upp till $3 000 av din inkomst under ett givet år. Eventuella överskjutande kapitalförluster kan överföras till framtida beskattningsår.

Om du inte vet hur du ska dra nytta av denna strategi för att spara tusentals dollar, prova skatteverktyget Kryptos gratis för att minska din skatteräkning. 

Avslutar

Genom att noggrant strukturera dina NFT-transaktioner och utnyttja skatteeffektiva strategier kan du minimera din skattebörda och maximera din avkastning. Använd ovanstående tips för att dra fördel av de befintliga NFT-kryphålen för att lagligt minska din kryptoseräkning.

Vill du att vi ska beräkna dina NFT-skatter på några minuter? Registrera dig nu gratis. 

FAQs

1. Betalar du skatt när du köper en NFT?

Att köpa en NFT med fiat är inte föremål för någon skatt. Men om du använder kryptovaluta för att köpa NFT kan du få kapitalvinstskatt beroende på prisskillnaden på krypton från köptillfället.

2. Hur undviker jag NFT-skatter?

Även om det inte finns något sätt att undvika NFT-skatter helt, kan du använda flera strategier, inklusive skatteförlustavverkning, NFT-stödda lån eller ge bort och donera dina NFT:er för att minska dina skatteskulder. Det enda sättet att inte betala skatt är att hålla NFT som du köpte med fiat och inte göra dig av med den.

3. Hur mycket beskattas NFTs? 

Precis som andra kryptotillgångar är NFT:er föremål för både vanlig inkomstskatt och kapitalvinstskatt. Beroende på din innehavsperiod, inkomstklass, ansökningsstatus och typen av transaktion kan du få inkomstskatt eller kortsiktig kapitalvinstskatt på mellan 10-37 %. Långsiktiga kapitalvinstskatter på NFT varierar från 0-20 %. 

4. Kan jag skriva av mina NFT-förluster? 

Du kan använda dina realiserade NFT-förluster för att kompensera för alla dina kapitalvinster och upp till $3000 av dina övriga inkomster för ett givet räkenskapsår. Eventuell extra förlust förs över till framtida beskattningsår.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

How we reviewed this article

Written by
Rohan Gulati

Marketing Lead at Kryptos, specializing in growth marketing strategies and Crypto and Blockchain Trainer

Reviewed by

Arrow

7 NFT-skattekryphål som du bör känna till 2023

By
Rohan Gulati
On

De senaste åren har markerat en exponentiell tillväxt av NFT:er i kryptovärlden, vilket ger spännande möjligheter för konstnärer, samlare och investerare. Men med denna nyvunna framgång kommer en ny uppsättning skattekonsekvenser som kan vara förvirrande och överväldigande för många NFT -entusiaster. 

Beskattningen av NFTs är fortfarande ett område under utveckling, och det finns många NFT-kryphål för att minska din skatteskuld lagligt. 

I den här bloggen kommer vi att utforska de olika skattekonsekvenserna av NFTs och tillhandahålla 7 olika sätt att minska dina NFT-skatter.

Hur fungerar NFT-skatter?

I likhet med alla andra kryptotillgångar är NFT:er föremål för både inkomstskatt och kapitalvinstskatt. En skattesats på upp till 37 % gäller för alla inkomster eller kortsiktiga kapitalvinster från NFT. Eventuella långsiktiga kapitalvinster från NFT-avyttring är föremål för en skattesats på 0-20 %.

De slutliga skatterna beror på olika faktorer, inklusive din inkomstklass, tillgångens innehavstid och arkiveringsstatus. 

De skattepliktiga NFT-transaktionerna inkluderar:

  • Köper NFT med kryptovaluta
  • Säljer NFT för kryptovaluta eller fiat
  • Byter NFT mot en annan NFT

Det finns två typer av skatter som kan gälla för dina NFT:er:

  • Kapitalvinstskatt: Om du gör någon vinst på att avyttra dina NFT:er för fiat eller andra kryptotillgångar, ådrar du dig en kapitalvinstskatt. Om du gör dig av din NFT på mindre än 12 månader är du föremål för kortsiktig kapitalvinstskatt. Varje avyttring som görs efter denna tidsperiod drar till sig långsiktig kapitalvinstskatt.
  • Inkomstskatt: Alla former av inkomster från dina NFTs är föremål för vanlig inkomstskatt. Till exempel, om du säljer en NFT-samling som du skapat för fiat, är inkomsten föremål för denna skattekategori.

Beskattas NFTs som samlarobjekt av IRS?

IRS har ännu inga specifika riktlinjer för NFT. Det är dock möjligt att specifika segment av NFT:er, som NFT:er för handelskort och konst NFT:er, kan behandlas som samlarobjekt för skatteändamål. 

Transaktioner på dessa NFT:er kan vara föremål för en skattesats på maximalt 28 %, oavsett innehavsperioden för tillgången. 

7 NFT-skatteluckor för att minska kryptoseräkningen

När NFTs blev populära började skattemyndigheterna uppmärksamma deras potentiella skattekonsekvenser. Men specifika strategier tillåter dig att minimera skatteskulden på dessa transaktioner. 

Låt oss titta på de 7 bästa kryphålen i NFT-skatten som du kan utnyttja för att avsevärt minska din kryptoseräkning.

Justera din kostnadsbas

Kostnadsbas är inköpssumman för din tillgång, och den används för att bestämma kapitalvinsten eller förlusten som du gjorde från avyttringen. När en NFT säljs beräknas reavinsten som skillnaden mellan avyttringspriset och kostnadsunderlaget.

Ett sätt du kan minska din skattebörda är genom att justera kostnadsbasen för dina NFT. Inkludera eventuella utgifter för att skaffa din NFT, såsom överföringsavgifter, provision och andra relaterade kostnader. 

Genom att öka kostnadsunderlaget kommer den skattepliktiga kapitalvinsten från NFT:s förfogande att minska, vilket ger dig en lägre skattesedel.

Om du till exempel köper en NFT för 1 000 USD och får 100 USD i överföringsavgifter, skulle kostnadsbasen för NFT vara 1 000 USD + 100 USD = 1 100 USD. Om NFT senare säljs för $1 500, skulle vinsten bli $400 ($1 500 - $1 100), vilket sparar dig $100 i kapitalvinst.

Dra fördel av ett låginkomstår

Den reavinstskatt som du behöver betala beror på din totala inkomst för det givna räkenskapsåret. 

Till exempel, om du realiserar en kapitalvinst från NFT under ett år när din beskattningsbara inkomst är 50 000 USD, kan du bli föremål för en 15% kapitalvinstskattesats. Men om du gör dig av med samma NFT under ett år när inkomsten är $25 000, betalar du noll kapitalvinstskatt. För mer information, kolla in vår guide här . 

Genom att avyttra dina NFTs under ett år när den beskattningsbara inkomsten är lägre, kan du minska skatteskulden från försäljning eller byte av dem.

Använd Fiat eller depreciating Crypto

Enligt IRS riktlinjer, om du köper en NFT med fiat-valuta, är din transaktion inte föremål för någon skatt eftersom det inte finns någon kapitalvinst här.

Om du använder krypto för att köpa NFT, som har ökat i värde sedan köptillfället, kommer transaktionen att betraktas som ett utbyte av kryptotillgångar som drar till sig kapitalvinstskatt. 

Denna idé kan dock även användas för skatteförmåner där du använder krypto som har försvagats sedan köptillfället för att köpa en NFT. Den förlust som realiserats vid bytet kan då krävas som kapitalförlust.

Långsiktiga kapitalvinster

I USA betraktas NFTs som kapitaltillgångar, och försäljning eller utbyte av dessa NFTs resulterar i en kapitalvinst eller förlust. Om en NFT hålls i mer än ett år, betraktas kapitalvinsten från avyttringen som en långsiktig realisationsvinst, som beskattas med en mycket lägre skattesats än kortfristiga kapitalvinster.

Medan den kortsiktiga kapitalvinstskatten (för <12 månader) varierar mellan 10-37 %, varierar den långsiktiga kapitalvinstskatten från 0-20 %. 

Genom att inneha NFTs i mer än ett år före avyttringen kan du dra nytta av den lägre skattesatsen, vilket avsevärt kan minska din skatteskuld.

Presentera din NFT

Att ge bort NFT till din familj och vänner är ett av de bästa sätten att dela dina tillgångar utan att ådra sig skatteskulder. Enligt IRS är NFT-gåvor under $15 000 inte föremål för skatt. För allt utöver detta belopp behöver du lämna in en gåvodeklaration endast i informationssyfte. 

Mottagaren av NFT-gåvan är fri från alla skatter så länge de inte säljer den för en kapitalvinst. 

NFT-lån

Att ta lån mot dina NFT kan ge dig den nödvändiga likviditeten utan att utlösa någon skattepliktig händelse. 

Eftersom räntebeloppet för dessa lån vanligtvis är lägre än kapitalvinstskatten du skulle ha ådragit dig från NFT:s förfogande, kan denna strategi vara användbar för att minska din kryptoseräkning samtidigt som du kan ta ut dina vinster.

Skattebortfallsskörd

NFT Skatteförlustinsamling innebär att sälja dina NFT:er som har minskat i värde för att realisera en kapitalförlust. Detta kan sedan användas för att kompensera realisationsvinster från avyttring av andra NFT eller investeringstillgångar.

I USA kan kapitalförluster användas för att kompensera alla dina kapitalvinster och upp till $3 000 av din inkomst under ett givet år. Eventuella överskjutande kapitalförluster kan överföras till framtida beskattningsår.

Om du inte vet hur du ska dra nytta av denna strategi för att spara tusentals dollar, prova skatteverktyget Kryptos gratis för att minska din skatteräkning. 

Avslutar

Genom att noggrant strukturera dina NFT-transaktioner och utnyttja skatteeffektiva strategier kan du minimera din skattebörda och maximera din avkastning. Använd ovanstående tips för att dra fördel av de befintliga NFT-kryphålen för att lagligt minska din kryptoseräkning.

Vill du att vi ska beräkna dina NFT-skatter på några minuter? Registrera dig nu gratis. 

FAQs

1. Betalar du skatt när du köper en NFT?

Att köpa en NFT med fiat är inte föremål för någon skatt. Men om du använder kryptovaluta för att köpa NFT kan du få kapitalvinstskatt beroende på prisskillnaden på krypton från köptillfället.

2. Hur undviker jag NFT-skatter?

Även om det inte finns något sätt att undvika NFT-skatter helt, kan du använda flera strategier, inklusive skatteförlustavverkning, NFT-stödda lån eller ge bort och donera dina NFT:er för att minska dina skatteskulder. Det enda sättet att inte betala skatt är att hålla NFT som du köpte med fiat och inte göra dig av med den.

3. Hur mycket beskattas NFTs? 

Precis som andra kryptotillgångar är NFT:er föremål för både vanlig inkomstskatt och kapitalvinstskatt. Beroende på din innehavsperiod, inkomstklass, ansökningsstatus och typen av transaktion kan du få inkomstskatt eller kortsiktig kapitalvinstskatt på mellan 10-37 %. Långsiktiga kapitalvinstskatter på NFT varierar från 0-20 %. 

4. Kan jag skriva av mina NFT-förluster? 

Du kan använda dina realiserade NFT-förluster för att kompensera för alla dina kapitalvinster och upp till $3000 av dina övriga inkomster för ett givet räkenskapsår. Eventuell extra förlust förs över till framtida beskattningsår.

All content on Kryptos serves general informational purposes only. It's not intended to replace any professional advice from licensed accountants, attorneys, or certified financial and tax professionals. The information is completed to the best of our knowledge and we at Kryptos do not claim either correctness or accuracy of the same. Before taking any tax position / stance, you should always consider seeking independent legal, financial, taxation or other advice from the professionals. Kryptos is not liable for any loss caused from the use of, or by placing reliance on, the information on this website. Kryptos disclaims any responsibility for the accuracy or adequacy of any positions taken by you in your tax returns. Thank you for being part of our community, and we're excited to continue guiding you on your crypto journey!

You might also like:
Blog Image

Navigating DeFi Taxes in the UK: A Comprehensive Guide for 2024

DeFi

Have you ever thought about how your DeFi activities might affect your taxes? Well, chances are you have!

Blog Image

How Exchange Fees Can Reduce Your Crypto Taxes In USA

General

Learn how exchange fees can lower your crypto tax bill in the USA this year 2024.

Blog Image

How to Report your Crypto Taxes in the USA

General

Are you ready to File your Crypto taxes? Then make sure you do it right. Learn what crypto tax forms you'll need and how to report your crypto activities to the IRS before April 15th.